toraymyxinToraymyxin, ağır sepsis ve septik şoklu hastalar için doğrudan hemoperfüzyon yoluyla, endotoksinin kan dolaşımından çıkarılmasını amaçlayan ekstrakorporeal bir kartuştur.

[accordion]
[acc_item title=”Sepsis“]Enfeksiyon kaynaklı ciddi bir klinik vakadır. Sepsis, kardiyovasküler fonksiyon bozukluğunda çoklu organ yetmezliğine sebep olur ve ölümle sonuçlanabilir.Sepsis, yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülen çok önemli bir klinik problemdir[/acc_item]
[acc_item title=”Sepsis, ağır sepsis ve septik şok.”]Aşamalı olarak ilerleyen organ yetmezliği ve ölüm riski hiyerarşik bir sırada gelişir[/acc_item]
[acc_item title=”Endotoksin“]Sepsisin en önemli patojen tetikleyicisidir.[/acc_item]
[acc_item title=”Polymyxin B “]Toraymyxin, kovalent bağ ile sabitlenmiş Polymyxin B bileşeninden oluşan direk hemoperfüzyon kartuşu olup, kandan endotoksini çıkarır ve septik şoka bağlı ölüm oranını düşürür.[/acc_item]
[acc_item title=”Gram negatif bakteri”]Toraymyxin, Gram negatif bakteri hücre membran bileşeni olan endotoksini adsorbe eder.[/acc_item]
[acc_item title=”Toraymyxin’in amacı”]Gram negatif bakteri kaynaklı sepsis hastasının durumunu düzeltmektir.[/acc_item][/accordion]

 

Polymyxin B bir antibiyotik olarak endotoksinle yüksek derecede benzerlik gösterdiği için, Toraymyxin eğer kanda endotoksin varsa kartuştan geçen kandan endotoksini çıkarabilir. Polymyxin B ise fiberle kovalent olarak bağlandıgı için salınmaz, bu da Toraymyxin’in önemli bir özelliğidir.

Yoğun bakım hastalarında görülen sepsis kaynaklı ölüm oranı % 30 -70 arasındadır.

Toraymyxin kullanımı 18 ülkede onaylanmıştır ve 2002’den bu yana sadece Japonya’da 80.000’den fazla hastada güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmıştır.toray