Kanser tedavisinde neoplastik hastalığın sürecini yavaşlatmak,geriletmek ya da durdurmak amacıyla antineoplastik ilaç kullanılmasıdır.
Kanser vakalarının artması ve tedavi gören hastalarda toksisite kontrolünün daha iyi sağlanması nedeniyle antineoplastik ilaçlar yüksek dozlarda ve daha fazla kombinasyonlarda kullanılmaya başlanmıştır.
Antineoplastik ilaçlara maruziyeti en aza indirmek için bir güvenlik programı oluşturulmalıdır.Antineoplastik ilaç uygulamaları uygulayan açısından ilaçla teması ve maruz kalmayı en aza indirecek şekilde yapılmalıdır.
Antineoplastik ilaçların hazırlanması,taşınması, uygulanması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında inhalasyon, sindirim ya da doğrudan cilde temas yoluyla ilaca maruz kalabilmektedir.
Enjektörü çıkarmadan antineoplastik ilaçların karıştırılmasını sağlayan gerçek kapalı sistemi oluşturan tek cihazdır.
Securmix kilidi ile personelin ve hastanın ilaçlara maruz kalmasını engelleyin.

partner_8