Toraymyxin, ağır sepsis ve septik şoklu hastalar için doğrudan hemoperfüzyon yoluyla, endotoksinin kan dolaşımından çıkarılmasını amaçlayan ekstrakorporeal bir kartuştur.

Polymyxin B bir antibiyotik olarak endotoksinle yüksek derecede benzerlik gösterdiği için, Toraymyxin eğer kanda endotoksin varsa kartuştan geçen kandan endotoksini çıkarabilir. Polymyxin B ise fiberle kovalent olarak bağlandıgı için salınmaz, bu da Toraymyxin’in önemli bir özelliğidir.

Yoğun bakım hastalarında görülen sepsis kaynaklı ölüm oranı % 30 -70 arasındadır.

Toraymyxin kullanımı 18 ülkede onaylanmıştır ve 2002’den bu yana sadece Japonya’da 80.000’den fazla hastada güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmıştır.

Enfeksiyon kaynaklı ciddi bir klinik vakadır. Sepsis, kardiyovasküler fonksiyon bozukluğunda çoklu organ yetmezliğine sebep olur ve ölümle sonuçlanabilir.Sepsis, yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülen çok önemli bir klinik problemdir
Aşamalı olarak ilerleyen organ yetmezliği ve ölüm riski hiyerarşik bir sırada gelişir
Sepsisin en önemli patojen tetikleyicisidir.
Toraymyxin, kovalent bağ ile sabitlenmiş Polymyxin B bileşeninden oluşan direk hemoperfüzyon kartuşu olup, kandan endotoksini çıkarır ve septik şoka bağlı ölüm oranını düşürür.
Toraymyxin, Gram negatif bakteri hücre membran bileşeni olan endotoksini adsorbe eder.
Gram negatif bakteri kaynaklı sepsis hastasının durumunu düzeltmektir.