NeoFeed, hastanızı yanlış IV, umbiliral arteryal ve epidural kateter bağlantılarından korur. Çünkü NeoFeed pompası sadece oral/enteral beslenme şırınga pompası olarak çalışır. Özel şırınga tespit sistemi kullanır.Çoklu programlı, güvenli ve kolay özellikleri NeoFeed’i herhangi bir infüzyon protokolü için kullanımı en kolay pompa haline getiriyor.

Otomatik olarak kullandığınız şırınga markasını, boyutunu ve uygulanan tedavi hacmini tespit ederek, sadece sizin önerdiğiniz markaların kullanılmasına izin verir.
Devamlı, aralıklı ve bolus-doz protokollerinin iletimini yapar.
Neonatal beslenme için kusursuz hız kontrolü.
Operatör, önceden ayarlanmış limite kadar güvenli ve uygun ayarlar için akış oranı titrasyonu yapabilir.
Hız yerine, 10 dakikadan 100 saate kadar infüzyon zamanını seçebilirsiniz. NeoFeed sizin için otomatik olarak hızı ayarlar.
411 gram. Hasta istediği her yere taşıyabilir.

cmelogo