•  Pıhtılaşma bozukluğu
  • Fibrinojen veya trombosit istemi
  • Hiperfibrinoliz
  • Heparin veya protamin dozajını izleme

Rotem sistemi çesitli terapatik seçenekler sunarak benzersiz test olanağı sağlar.

Akut ameliyat öncesi kanamalar hayati tehlikelere yol açabilir ve daima acil durum gerektirebilir. Hızlı teşhis bilgileri, hedef terapinin temelidir. Rotem analizi, 5-20 dakika içinde çok önemli sonuçlar sağlar ve tedavi aynı anda başlatılabilir. Yeni kan örnekleri ile Rotem analizi terapiyi yenileme, düzeltme ve izleme olanağı sağlar.
  •  Ameliyat öncesi izleme
  •  Ameliyat öncesi teşhis
  •  Cerrahi bazlı kanama veya pıhtılaşma bozukluğu olup olmadığını hızlı teşhis etme
  •  Terapiyi izleme ve kontrol
  • Hedef terapi
  • Tedavinin etkileri hızlı bir şekilde izlenebilir
  • Komplikasyon riskinin minimuma indirilmesi
Hastanın geçmiş sonuçları hedef tedaviler için çok önemlidir. Sonuçlar, klinik uzmanlar yardımı ile değerlendirilir ve yorumlanır. Geçmis veriler test ve teşhis sonuçlarını içererek yeni uygulamalar için kullanılır.
Hasta tedavisinde ek olarak, Rotem önderliğinde bir terapi, etkili bir şekilde daha fazla maliyet tasarrufu sağlar. Erken teşhis özelliği sayesinde başka incelemelere gerek kalmaz. Ayrıca zamandan tasarruf sağlar.
Dokunmatik ekran ile mükemmelleştirilmiş ölçüm yazılımı ile yapılan işlem geliştirilmiştir. Monitöre herhangi bir uzaklıktan bakıldığında dahi, ayrıntılı renk kodlaması ile temogram eğrisi ve sayısal sonuçların görülebilmesi çok kolaydır. Sonuçların sunumu anlaşılabilir ve kolaydır.

tem