info@tar-med.com.tr

securmix yenisecrmxxx

 • Kemoterapi

  Kanser tedavisinde neoplastik hastalığın sürecini yavaşlatmak,geriletmek ya da durdurmak amacıyla antineoplastik ilaç kullanılmasıdır.
 • Antineoplastik İlaçlar

  Kanser vakalarının artması ve tedavi gören hastalarda toksisite kontrolünün daha iyi sağlanması nedeniyle antineoplastik ilaçlar yüksek dozlarda ve daha fazla kombinasyonlarda kullanılmaya başlanmıştır.
 • Güvenlik

  Antineoplastik ilaçlara maruziyeti en aza indirmek için bir güvenlik programı oluşturulmalıdır.Antineoplastik ilaç uygulamaları uygulayan açısından ilaçla teması ve maruz kalmayı en aza indirecek şekilde yapılmalıdır.
 • Sağlık çalısanları

  Antineoplastik ilaçların hazırlanması,taşınması, uygulanması, depolanması ve atıkların yok edilmesi sırasında inhalasyon, sindirim ya da doğrudan cilde temas yoluyla ilaca maruz kalabilmektedir.
 • Securmix

  Enjektörü çıkarmadan antineoplastik ilaçların karıştırılmasını sağlayan gerçek kapalı sistemi oluşturan tek cihazdır.
 • Securmix kilidi

  Securmix kilidi ile personelin ve hastanın ilaçlara maruz kalmasını engelleyin.

partner_8