info@tar-med.com.tr

toraymyxinToraymyxin, ağır sepsis ve septik şoklu hastalar için doğrudan hemoperfüzyon yoluyla, endotoksinin kan dolaşımından çıkarılmasını amaçlayan ekstrakorporeal bir kartuştur.

 • Sepsis

  Enfeksiyon kaynaklı ciddi bir klinik vakadır. Sepsis, kardiyovasküler fonksiyon bozukluğunda çoklu organ yetmezliğine sebep olur ve ölümle sonuçlanabilir.Sepsis, yoğun bakım hastalarında sıklıkla görülen çok önemli bir klinik problemdir
 • Sepsis, ağır sepsis ve septik şok.

  Aşamalı olarak ilerleyen organ yetmezliği ve ölüm riski hiyerarşik bir sırada gelişir
 • Endotoksin

  Sepsisin en önemli patojen tetikleyicisidir.
 • Polymyxin B

  Toraymyxin, kovalent bağ ile sabitlenmiş Polymyxin B bileşeninden oluşan direk hemoperfüzyon kartuşu olup, kandan endotoksini çıkarır ve septik şoka bağlı ölüm oranını düşürür.
 • Gram negatif bakteri

  Toraymyxin, Gram negatif bakteri hücre membran bileşeni olan endotoksini adsorbe eder.
 • Toraymyxin’in amacı

  Gram negatif bakteri kaynaklı sepsis hastasının durumunu düzeltmektir.

 

Polymyxin B bir antibiyotik olarak endotoksinle yüksek derecede benzerlik gösterdiği için, Toraymyxin eğer kanda endotoksin varsa kartuştan geçen kandan endotoksini çıkarabilir. Polymyxin B ise fiberle kovalent olarak bağlandıgı için salınmaz, bu da Toraymyxin’in önemli bir özelliğidir.

Yoğun bakım hastalarında görülen sepsis kaynaklı ölüm oranı % 30 -70 arasındadır.

Toraymyxin kullanımı 18 ülkede onaylanmıştır ve 2002’den bu yana sadece Japonya’da 80.000’den fazla hastada güvenli ve etkili bir şekilde kullanılmıştır.toray